Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

Tutaj uzyskasz więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Wraz z otwarciem się Polski na biznes z całego świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia biura tłumaczeń sporządzają multum przysięgłych i zwykłych tłumaczeń na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i statystycznych obywateli.

Pomimo, że online łatwo znaleźć darmowe narzędzia oferujące translację, jeszcze przez dekady nie dorównają one wykwalifikowanym tłumaczom, gdyż skorzystanie z ich oferty jest nierzadko niezbędne, np. jeżeli musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób zastanawia się, jak z grubsza obliczyć cenę tłumaczenia. Co więc wpływa na koszt przekładu?

Okoliczności mające wpływ na finalny koszt przekładu

Ostateczny koszt translacji tekstu kształtują następujące czynniki:
1. Język, z którego bądź na który potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z modnych języków romańskich (portugalski, włoski) albo germańskich (szwedzki, angielski) będzie na ogół tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej modnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) lub słowiańskich (np. ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego).
2. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest zasadniczo o wiele tańsze niż translacja w kierunku odwrotnym.
3. Czas ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy przygotować się na większy wydatek.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo tematyka tekstu. Przekład artykułów medycznych, kontraktów handlowych lub prac dyplomowych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla danej specjalizacji, ale również należytą wiedzę, by trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić podczas przekładu niedopuszczalnych błędów.

Dlaczego tłumaczenie uwierzytelnione to większy koszt?

Wypada nadmienić, iż tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak akt urodzenia bądź dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie zaznacza czy przekład wykonano z kopii, oryginału bądź odpisu, jak również nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli na ogół określają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, natomiast w przypadku nieodzowności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu poświadczonym – 1125 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]