Korzyści, jakie daje ochrona osób i mienia

Ochrona Kraków - usługa dla Ciebie.

Sposobów zabezpieczania mienia oraz osób jest całe mnóstwo. Zalicza się do nich postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji na ogół decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Przybywa też osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy podczas jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale również w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można także zamontować instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia znacząco utrudnią włamywaczom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale również zatrudnionym w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć najróżniejsze obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obszar stałym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na ochronę swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65 procent. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Nasze dane kontaktowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]