Jakie testy obejmują badania psychologiczne kierowców?

Więcej szczegółów o badaniach psychologicznych kierowców Bielsko Biała na www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne mają naprawdę szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale też określenia cech psychologicznych jednostki, które niezbędne są do wykonywania określonych zawodów. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy mają obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym, bardzo często mocno się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę nie należy się bać. Komplet badań składa się z testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych i testów aparaturowych, które pozwalają określić między innymi szybkość reakcji. Testy badające inteligencję mają za zadanie ocenić zdolności umysłowe jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Uwzględniają między innymi psychotyzm, intro- oraz ekstrawersję i neurotyzm. W przypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy, stereometr, wirometr oraz ciemnię. Testy nie wymagają żadnego uprzedniego przygotowania. Osoby, które noszą okulary, powinny jedynie pamiętać, aby zabrać je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien je wykonać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E. Przechodzić muszą je także osoby, które pragną wykonywać zawód instruktora i egzaminatora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych, a także kierowców taksówek. Trzeba dodać, że poddać muszą się im także ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależy od kategorii osób, które je przechodzą. I tak na przykład w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie auta po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Należy poddać się im jedynie raz.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]