Badania wysokościowe – poradnik dla poszukujących pracy

Więcej szczegółów o badaniach wysokościowych Bielsko na http://www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/.

Pracownicy wysokościowi pełnią swoje obowiązki często z narażeniem zdrowia. Żeby wykluczyć występowanie groźnych wypadków, polskie ustawodawstwo wprowadziło konieczność poddawania się szczegółowym badaniom sprawdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania czynności związanych z pracą na wysokościach. Jak wyglądają takie badania? Przez ile czasu zachowują ważność?

Badania wysokościowe – wykluczenie epilepsji, wad wzroku lub schorzeń błędnika

Definicję pracy na wysokości reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace wykonywane na powierzchni znajdującej się minimum jeden metr nad ziemią. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace między innymi na podestach, drabinach, masztach itd. Specjalistyczne testy sprawdzają czy kandydat nie ma wady wzroku lub innych dolegliwości mogących narazić pracownika na ryzyko. Jak wyglądają badania wysokościowe? Składają się one z kilku etapów – badania laryngologicznego, okulistycznego oraz neurologicznego. Celem lekarza jest wykluczenie występowania u pacjenta problemów z błędnikiem, wad wzroku lub padaczki. Oprócz tego należy też poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie pozostałe wymogi należy spełnić

Badania wysokościowe są ważne przez 2-3 lata. Osoby, które skończyły 50 lat muszą przechodzić je częściej – co 12 miesięcy. Najczęściej pojawiającym się przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest konieczność noszenia okularów, niedowidzenie, a także cukrzyca i padaczka. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest noszenie szkieł kontaktowych, chyba że praca wykonywana jest w szczególnym zapyleniu. To jednak nie wszystkie wymogi – niektórzy pracownicy, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść również dodatkowe testy psychologiczne. Podlegają im przede wszystkim operatorzy suwnic, ciężkich maszyn drogowych czy pracownicy obsługujący pulpity sterownicze.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]