badania psychotechniczne Bielsko Biała, badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała, badania psychologiczne Bielsko Biała

Badania psychologiczne kierowców – przebieg testów

Badania psychotechniczne kierowców są przeprowadzane w specjalistycznych gabinetach diagnostycznych. Dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Jak wyglądają badania i co dokładnie weryfikują? Jakie przyrządy są używane w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i egzaminatorów

Testom psychotechnicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Do największej należą osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii C. Do testów przystępują również kierowcy, którzy przekroczyli ilość dozwolonych punktów karnych i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się również kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz instruktorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzą refleks kierowcy

Badanie psychologiczne składa się z dwóch etapów. Najpierw osoby badane podchodzą do części teoretycznej. Na tym etapie kontrolowana jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi, refleks, a także cechy charakteru czy poziom lęku. Kandydaci na kierowców muszą między innymi ustosunkować się do pytań dotyczących ich cech osobowości czy rozwiązać tzw. test matryc progresywnych. Kolejnym etapem badań psychologicznych jest część aparaturowa, która sprawdza głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. W czasie testów wykorzystuje się między innymi wirometr, miernik czasu reakcji i równoważnię. Badania polegają np. na naciskaniu odpowiednich przycisków i weryfikowaniu, jak osoba badana reaguje na oślepienie światłem.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]