Bakterie do szamba – jaką pełnią rolę?

Osoby posiadające szambo powinny pamiętać o regularnym dbaniu o żyjące w nim bakterie. Bakterie te są odpowiedzialne za rozkładanie ścieków i innych substancji organicznych. Bez nich szambo nie mogłoby prawidłowo funkcjonować. W szambie może żyć wiele różnych rodzajów bakterii. W większości szamb pożyteczne bakterie są już obecne, ale z czasem mogą się wyczerpać z powodu takich czynników, jak zmiany pH lub temperatury, brak natlenienia lub napływ antybiotyków z domowych ścieków. Kiedy tak się dzieje, właściciele domów mogą zauważyć, że ich kanały ściekowe są zapchane, toalety przepełnione, a zlewy opróżniają się zbyt późno. Aby utrzymać zdrową populację tych pomocnych mikrobów, należy samodzielnie dodawać bakterie do szamba.

Wszystko, co musisz wiedzieć o szambie

Do prawidłowego działania szamb wykorzystuje się bakterie i inne mikroorganizmy, które rozkładają odpady na ścieki. Szambo składa się zwykle z dwóch komór: komory głównej, w której zachodzi większość procesów osiadania i fermentacji beztlenowej, oraz komory wtórnej, która służy jako zbiornik retencyjny do ostatecznego osiadania przed odprowadzeniem ścieków do pola kanalizacyjnego.

Bakterie – bohater szamba

Bakterie do szamba, które znaleźć można w ofercie Biofos, są kluczowym elementem szamba i innych systemów oczyszczania ścieków. Te mikroorganizmy rozkładają materię organiczną na prostsze związki, które mogą być wykorzystane przez rośliny jako składniki odżywcze. W trakcie tego procesu usuwają też ze ścieków patogeny wywołujące choroby. Populacje bakterii w szambach stale się zmieniają ze względu na różne czynniki, takie jak temperatura, pH, dostępność pożywienia oraz obecność konkurentów i drapieżników. Dlatego ważne jest utrzymywanie korzystnych warunków dla wzrostu pożądanych bakterii przy jednoczesnym ograniczaniu liczby gatunków niepożądanych. W celu osiągnięcia optymalnej aktywności bakterii może być wymagane regularne monitorowanie i dostosowanie parametrów pracy.

Jakie rodzaje bakterii znajdują się w szambach?

Bakterie są obecne we wszystkich szambach i pełnią funkcję w rozkładaniu ścieków na ich części składowe. Aby szambo funkcjonowało prawidłowo, musi zawierać zdrową populację bakterii. W szambach występują dwa główne rodzaje bakterii: beztlenowe i tlenowe.

Bakterie beztlenowe mogą żyć i rozwijać się tylko w środowisku, w którym nie ma tlenu. Bakterie te odgrywają kluczową rolę w pierwszym etapie oczyszczania ścieków, ponieważ rozkładają złożone substancje organiczne na prostsze związki, takie jak dwutlenek węgla i metan.

Bakterie tlenowe potrzebują tlenu, aby przeżyć, ale lepiej niż większość innych organizmów tolerują warunki o niskiej zawartości tlenu. Mikroby tlenowe są odpowiedzialne za drugi etap oczyszczania ścieków, podczas którego dalej rozkładają produkty odpadowe pozostawione przez beztlenowce.