Sprzedaż central telefonicznych

Producentami, a jednocześnie liderami branży centralek telefonicznych są Panasonic, Slican i Platan, które posiadają duże doświadczenie w produkowaniu centrali telefonicznych oraz szeroki wybór modeli tych urządzeń dla każdego biura.

Centrale telefoniczne – czym właściwie są?

Centralka telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymieniania informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić czas osób dzwoniących, uprościć pracę przedsiębiorstwa oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Każda centrala telefoniczna umożliwia przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz firmy bez żadnych kosztów (w obrębie centrali) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odcięciu wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centralka daje możliwość przyznania każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który pozwala na rozmowy zewnętrzne. Ma ona również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centralki dzięki czemu istnieje możliwość kontroli takich danych jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.