Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Chcesz zamówić kontenery stalowe? Wejdź na ekombud.pl.

Część śmieci nie powinno trafić do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane w trakcie wszelkiego typu remontów i prac budowlanych, a także odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z przechowywaniem i przewozem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do gromadzenia i transportu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które świetnie sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Pośród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, a także wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one klientom, a po zapełnieniu transportują do miejsca legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Nasze dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]