Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

W tym miejscu otrzymasz szczegółowe wiadomości w temacie automatycznej windykacji.

Może być wiele różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja polubowna – cykliczne ponawianie prośby o wniesienie opłaty

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności na drodze windykacji długu. Choć określenie to prawie każdemu niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w ramach którego prowadzi się wobec dłużnika szereg czynności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. O ile ta droga windykacji nie przyniesie efektu, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje taką samą ilość paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie będzie uiszczona w ustalonym terminie zdecydowanie rośnie. W uporządkowaniu całej procedury związanego z księgowaniem wpłat pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – ustaw własne scenariusze działań

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona proces przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może skonfigurować swoje scenariusze czynności wszczynanych w stosunku do opieszałych klientów, definiując m.in. przerwy między wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, następnymi stadiami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Na końcu, jeżeli wypunktowane powyżej działania nie przyniosą spodziewanego skutku, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie wpływających należności, a po pewnym okresie bywa również przyczyną istotnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]