Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Więcej informacji o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. Niestety w takim przypadku fiskus nie wnika czy należność od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika dopiero po przelaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – dla kogo?

Nieterminowość w przesłaniu należności to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą czasem znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszone co jakiś czas upominać się od kontrahenta wniesienia opłaty za sprzedane towary bądź wykonane usługi. Gdy to zdarza się regularnie, nawet bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków na czas i w rezultacie otrzymać od fiskusa bolesną grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania wpłaty od kontrahenta. Ze względu na zdefiniowany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać większość polskich właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni pamiętać, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają trudności z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Wymagane jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi nie rekomendują biznesom metody kasowej?

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nierzadko odradzana niewielkim biznesom przez obsługujące je biura rachunkowe. Najczęściej powodem tego jest kwestia codziennego monitorowania otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem permanentnego ich pilnowania, żeby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm wystawiających miesięcznie do kilkunastu faktur nie jest to kłopot. Ale już przy kilkudziesięciu fakturach nadzorowanie należności wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem i zmniejszenie niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest użycie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]