Generator not księgowych – darmowe narzędzie dla przedsiębiorców

Więcej o generatorze not księgowych na flobo.io/generator-not/.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 100 i 70 euro.

Noty księgowe na 40 euro – stosować jako jeden z etapów procedury upominawczej czy wystawiać niezwłocznie?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie przekraczającym 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Należy wspomnieć, że notę księgową można przekazać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych często przez szmat czasu dobrych układów partnerskich. Przecież przyczyną poślizgu w przelaniu opłaty za fakturę może być jednorazowe niedopatrzenie bądź przejściowe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Dlatego też, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Dowiedz się gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące regulacje mówią o nocie w euro. Informacje o tym wyszczególniono we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Zainteresowanym rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego za darmo na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która posiada też wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]