Dekarbonizacja przemysłu – droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących trigeneracji? Wejdź na dalkiapolska.com

Wskutek rozkwitu przemysłu pojawiło się nagłe zwiększenie zapotrzebowania na energię potrzebną do zasilania procesów produkcyjnych. Duża konsumpcja energii, a także świadomość jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych sprawia, że fabryki szukają pionierskich rozwiązań, które nie tylko zmniejszą koszty działalności, ale też przyczynią się do zminimalizowania szkodliwego ich oddziaływania na ekosystem.

Trigeneracja, energia z odzysku, kogeneracja – o dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej przemysłu poprzez wprowadzanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze użycie źródeł energii, np. przez ograniczenie użycia gazu i węgla czy zwiększenie udziału elektryfikacji. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła oraz energii elektrycznej, czy trigeneracja, gdzie oprócz energii i ciepła w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wyzwalane jest dodatkowo zimno.

W wielu sferach przemysłu realne jest także wykorzystanie energii z odzysku, czyli tzw. ”energii odpadowej”. To energia, która jest wytwarzana podczas procesów produkcyjnych i która przeważnie bywa po prostu uwalniana, i w konsekwencji bezmyślnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii i ponowne jej wykorzystanie przynosi po jakimś czasie spore oszczędności, a także przyczynia się do zredukowania emisji dwutlenku węgla przez zakład przemysłowy.

Z jakiego powodu dekarbonizacja przemysłu jest kluczowa?

W dobie ogólnego zrozumienia szkodliwego wpływu działań człowieka na ekosystem i wiedzy, że paliwa kopalne za kilka dekad się skończą, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest gwarancją jej rozkwitu w kolejnych dekadach. Przekierowanie przemysłu ku użyciu energii odnawialnej i odzyskanej to najlepsza metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Naturalnie, zastosowanie tego typu rozwiązań wiąże się ze sporymi kosztami, jednakże w ostatecznym rozrachunku pożytek jaki one dają, całkowicie je kompensują. Oszczędności uzyskane dzięki zmniejszeniu się kosztów kupna energii już po kilku latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę inwestycję. Z kolei redukcja śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego oddziaływania na środowisko to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Nasze dane kontaktowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10